Účtová trieda 5 – Náklady – komentár k §66 Postupov účtovania v PU

Tento článok je čiastkovým komentárom k §66  postupom účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Na účtoch účtovej skupiny 52-Osobné náklady sa účtujú všetky požitky (teda peňažné príjmy aj nepeňažné príjmy) zamestnancov vrátane príjmov spoločníkov a členov družstva zo závislej činnosti. Tiež sa tu účtuje tvorba sociálneho fondu a sociálne náklady. Pri účtovaní druhových nákladov, v tomto prípade osobných nákladov – je dôležité poznať obsah daného nákladového druhu, aby bol predmetný náklad správne zaúčtovaný a následne správne vykázaný vo výkaze ziskov a strát, a nebola skreslená štruktúra nákladov. Taktiež je potrebné pracovať s analytickou evidenciou na odlíšenie prípadných nedaňových nákladov.
Mzdové náklady (účet 521)
Na tomto účte sa účtujú náklady na mzdy vždy v hrubých sumách (účtovný zápis 521/331); …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.