Transferové oceňovanie – metóda následného predaja

V ustanoveniach §18 zákona o dani z príjmov sú uvedené metódy na úpravu základu dane z príjmov, ktorými sa má zistiť zdaniteľný rozdiel spôsobený nedovoleným transferových oceňovaním v rozpore s princípom nezávislého vzťahu. Uveďte príklad – metódy následného predaja.

Podľa §17 ods.5 zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP) je súčasťou základu dane závislej osoby aj rozdiel z dôvodu nedovoleného transferového ocenenia, ak závislá osoba účelovým ocenením znížila základ dane alebo zvýšila daňovú stratu.

Úpravu oceňovania pre závislé osoby obsahujú ustanovenia §18 ZDP, vrátane 5 základných oceňovacích metód, pričom tieto metódy vychádzajú zo Smernice OECD o transferovom oceňovaní. Na zistenie zdaniteľného rozdielu podľa §17 ods.5 ZDP sa použije niektorá z metód vychádzajúcich z porovnávania ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.