Transferové oceňovanie – dodanie pre nezávislú osobu  – súdny judikát

Testovanie trhového ocenenia pri závislých osobách je medzinárodne uznávané daňové pravidlo pre daň z príjmov. Je to preto, lebo závislé osoby majú rovnaký ekonomický záujem aj schopnosť konať voči štátnemu rozpočtu tak, že optimalizujú základ dane vo svoj prospech. Cenotvorba je spravidla na báze ceny dohodou; avšak pri závislých transakciách je táto zmluvná voľnosť prelomená povinnosťou používať pre daňové účely cenu na nezávislom trhu v porovnateľných podmienkach. Nezávislé osoby sa navzájom kontrolujú samy, lebo predávajúci má ekonomický záujem maximalizovať svoju predajnú cenu (výnosy) a kupujúci má ekonomický záujem minimalizovať svoju nákupnú cenu (náklady).

Závislými osobami sú najmä – blízke osoby, ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby a osoby, ktoré sú účasťou konsolidovanej účtovnej závierky. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.