Sú poškodené zásoby daňový náklad? Ako ich zaúčtovať?

Pri priebežnej mesačnej inventarizácii boli zistené poškodené zásoby zatečením vody cez  strechu. Máme k týmto zásobám účtovať opravné položky, alebo ich zaúčtovať do škôd ?

Opravné položky sa vytvárajú k účtom majetku v prípadoch prechodného zníženia ich ocenenia v účtovníctve na základe údajov inventarizácie. Ak poškodenie uvedených zásob je len prechodné treba účtovať opravné položky tak, ako to vyplýva z ustanovení § 18 ods. 5 a 23 ods. 1 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. V posudzovanom prípade ide pravdepodobne o trvalé poškodenie (zníženie hodnoty) uvedených zásob, ktoré je potrebné účtovať definitívne do nákladov na ťarchu účtu 549 – Manká a škody. Škodu definuje § 26 ods. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.