Ocenenie kúpeného pozemku

Zakúpili sme pozemok za sumu 10.000 eur. V súvislosti s jeho obstaraním nám ešte vnikol náklad na sprostredkovateľskú odmenu a právne služby v sume 500 eur. V akom ocenení sa zaúčtuje pozemok na účet 031 ?

Pozemok je hmotný majetok, pričom hmotný majetok sa podľa §25 ods.1 pism. a) zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov oceňuje obstarávacou cenou. Obdobne z postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov vyplýva, že pozemok patrí do dlhodobého hmotného majetku a oceňuje sa obstarávacou cenou, teda vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním vynaložených do času uvedenia do užívania ( §13 ods.4; §21 ods.1; §35 ods.1 postupov účtovania). V posudzovanom prípade je obstarávacia cena pozemku 10.500 eur, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.