Stavebné práce (neuznanie DPH na vstupe)

Obsah
6.61 strany
Uvedený rozsudok Najvyššieho súdu sa zaoberá posudzovaním preukázania reálnosti uskutočnenia stavebných prác, pričom ako dôkaz podmieňuje splnenie si povinností podľa Stavebného zákona.

Ide o spor medzi:

žalobcom: spoločnosťou Kxx, s.r.o

proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Dátum vydania rozhodnutia:           01. 12. 2016

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací rozsudok Krajského súdu v Košiciach

zo dňa 27. mája 2015 p o t v r d z u j e.

 

Predmet sporu:

 

Neuznanie odpočtu DPH na vstupe, nakoľko  správca dane tvrdil, že  žalobca ( spoločnosť  Kxx, s.r.o ) si  neoprávnene odpočítal daň. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.