SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK (riešenie daňových sporov na súde) – zákon č.162/2015 Z.z.

Obsah
5.97 strany
Národná rada SR schválila dňa 21. mája 2015 zákon č. 162/2015 Z.z. Z.z. správny súdny poriadok s účinnosťou od 1. júla 2016.

Ďalej uvádzame vybrané témy tohto zákona so zameraním na riešenie daňových sporov na súde; v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona.

  • Každý kto tvrdí, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli porušené rozhodnutím orgánu verejnej správy, sa môže za podmienok ustanovených týmto zákonom domáhať ochrany na správnom súde (§2 ods.2). Pritom orgánmi verejnej správy sú aj štátne daňové orgány (§4 ods.e).
  • Základnými princípmi konania sú najmä:
    • Konanie pred správnym súdom možno začať len na základe návrhu (žaloby).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.