Rozdiel medzi rezervným fondom a rezervou

Aký je rozdiel medzi rezervným fondom a rezervou v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov ? Musia byť peňažné prostriedky rezervného fondu uložené na osobitnom bankovom účte ?

V podmienkach trhovej ekonomiky pracujú podniky s nemalým rizikom. Racionálnou ľudskou reakciou na existenciu rizika je tvorba rezerv. Téma rezerv je významnou súčasťou účtovnej a daňovej problematiky. Z hľadiska účtovného zobrazenia možno rezervy členiť na nákladové rezervy a zdrojové rezervy (rezervné fondy).

Základné pracovné rozdelenie nákladových rezerv je na – účtovné rezervy a daňové rezervy. Problematiku účtovných rezerv upravuje najmä 19 postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

Nákladová rezerva znamená, že sa účtuje na ťarchu príslušného druhového účtu nákladov a súvzťažne v prospech účtu rezerv (napr. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.