Režim DPH pri predaji stavby a pozemku

Akciová spoločnosť je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. Spoločnosť predala stavbu a pozemok inému platiteľovi DPH. Akým spôsobom sa uplatní DPH  v prípade tohto predaja nehnuteľností ?

Režim DPH upravuje zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Podľa §2 zákona o DPH je predmetom dane, okrem iného, dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou. Podľa §8 zákona o DPH tovarom sú aj nehnuteľnosti (stavba, pozemok).

Uplatnenie DPH pri nehnuteľnostiach ustanovuje §38 zákona o DPH. Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po 5 rokoch (časový test) odo dňa kolaudácie stavby alebo začatia užívania tejto stavby ( §38 ods.1 pism. a)). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.