Odpisy ako zdroj financovania – teória a prax

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným a účtujeme v podvojnom účtovníctve. Pri tvorbe investičného plánu vzniká otázka, môžeme investovať vo výške odpisov – účtovných odpisov alebo daňových odpisov ? Môžeme odpisy použiť aj na opravy alebo len na investície ?

Odpisy vyjadrujú (kvantifikujú) mieru opotrebenia majetku. Skutočné opotrebenie majetku, vyjadrené v účtovníctve odpismi, je možné odstrániť opravou alebo udržiavaním majetku, jeho technickým zhodnotením alebo výmenou. V praxi je dôležité tieto pojmy dôsledne rozlišovať, lebo majú rozličný dopad do daňových nákladov. Opravy a udržiavanie vykonané na majetku je možné priamo zahrnúť do daňových nákladov. Technické zhodnotenie majetku alebo obstaranie nového majetku je dlhodobým majetkom (investíciou), ktorá sa do nákladov premietne cez spomínané odpisy. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.