Príslušenstvo pohľadávok

Tento článok je súčasťou komplexnej témy Riadenie pohľadávok

Príslušenstvo, ktoré je už bližšie vymedzené v §19 ods.2 pism. h) ZDP a zmluvné pokuty majú svoj nový režim od 1.1.2015. Vypadlo ustanovenie v §17 ods.19, kedy sa viazali daňové povinnosti na inkaso alebo úhradu ako u veriteľa tak aj u dlžníka. Čo to znamená z praktického hľadiska.

Veriteľ

  • Ak mu vznikne nárok na zmluvnú pokutu (dojednaná v zmluve) ide o zdaniteľný príjem v čase účtovania (3xx/644), a to bez ohľadu na to či dôjde alebo nedôjde k úhrade tejto pokuty. O zmluvnej pokute je daňovník povinný účtovať ak vznikol nárok na základe zmluvy (vznik účtovného prípadu) Následne sa posudzuje zmluvná pokuta ako pohľadávka zahrnutá do zdaniteľných príjmov
  • Ak mu vznikne nárok na úrok z omeškania,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.

Komentáre su uzatvorené.