Pripravovaná novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH rok 2022)

Národná rada Slovenskej republiky (parlamentná tlač 627) rokuje o novele č.xxx/2021 Z.z., ktorou sa mení zákon č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov s účinnosťou od januára 2022, resp. júla 2022. Ďalej uvádzame vybrané témy pripravovaných zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o DPH po jeho schválení a uverejnení v Zbierke zákonov SR.

  • Registračná kartička DPH – ruší sa osvedčenie o registrácii pre DPH (tzv. registračná kartička DPH); daňový úrad bude zasielať daňovému subjektu len rozhodnutie o registrácii; cieľom je zníženie administratívnej záťaže ( 4/3; § 4/8; § 7/3; § 7a/3); obdobne to platí aj pri registrácii skupiny (§ 4b),

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.