Priestory využívané na „kombinované činnosti“ a ukončenie zdaniteľnej činnosti (DPH)

Uvedieme si ďalší príklad v nadväznosti na článok Nevyužívaná nehnuteľnosť – zaniká právo na odpočítanie dane? Daňový úrad žiada úpravu odpočítanej dane. spojený  s povinnosťou úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, ak došlo k zmene účelu jeho použitia, alebo k zmene rozsahu jeho použitia na podnikateľský účel ( §54§54d zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.) . 

Spoločnosť prevádzkuje domov dôchodcov na účely plnení oslobodených od DPH. V roku 2003 táto spoločnosť vybudovala kaviareň pripojenú k tomuto domovu dôchodcov, do ktorej mali prístup návštevníci prostredníctvom vonkajšieho vchodu a obyvatelia domova cez jedáleň domova (podľa slovenského zákona o DPH je v takom prípade nárok na pomerné odpočítanie DPH podľa 222/2004 Z.z.49/4 zákona o DPH). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.