Prekládka inžinierskych sietí – účtovanie a daňové hľadisko

Obchodná spoločnosť vybudovala nové výrobné haly. Z toho dôvodu musela realizovať aj preložku elektrického vedenia (vyvolaná investícia) a tiež vybudovanie novej elektrickej prípojky. Ako sa tieto výdavky zaúčtujú ? Musia sa odovzdať zo zákona vyhradenému prevádzkovateľovi energetických zariadení – odplatne alebo bezodplatne ?

Preložka elektrického vedenia sa zaúčtuje ako súčasť ocenenia dlhodobého hmotného majetku (výrobné haly), pre ktorú sa musela táto preložka vykonať, lebo ide o výdavky, ktoré by inak nevznikli (vyvolaná investícia). Vyplýva to aj z ustanovenia § 35 ods. 1 písm. e/ a písm. g/ postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov.

Na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sa účtuje obstarávaný dlhodobý majetok, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.