Predaj hnuteľnej veci, napr. auta, zaradenej v obchodnom majetku fyzickej osoby.

Obsah
0.19 strany
Fyzická osoba vlastní motorové vozidlo, ktoré používala na podnikanie a do konca roku 2015 ho mala zaradené v obchodnom majetku. V roku 2017 chce toto motorové vozidlo predať. Pôjde o príjem oslobodený od dane z príjmov?

Riešenie:

Nie nepôjde! Dôvodom je nesplnenie časovej lehoty od vyradenia z obchodného majetku do času predaja §9 ods.1 pism. c) , kde musí uplynúť čas piatich rokov.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.