Predaj formy, modifikácia formy (resp. iného výrobného prostriedku) z pohľadu DPH

Spoločnosť, ktorá podniká  v oblasti automobilového priemyslu, vyrába plastové komponenty do áut. Obstaráva formy na výrobu plastových komponentov, od rôznych dodávateľov, ktoré po určitej fáze odpredáva zákazníkom na základe objednávok a vopred určenej ceny.

Ide odpredať formy zákazníkovi do Talianska, ktoré sú však umiestnené na rôznych miestach ( u dodávateľov vstupného materiálu), konkrétne v Číne, Taliansku a na Slovensku, tzn. dôjde tu len k zmene vlastníka a nie k fyzickému presunu foriem k zákazníkovi, ktorému sa formy odpredávajú.

V prípade foriem umiestnených v Taliansku, nedochádza k intrakomunitárnemu dodaniu, keďže nedôjde k presunu foriem zo SR do Talianska, ale formy sa nenachádzajú ani na území SR, tzn. nemožno aplikovať slovenskú DPH. Znamená to registráciu v Taliansku pre účely DPH? …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.