Montáž výťahov v štátoch EÚ – posúdenie DPH

Ako treba posúdiť, či montáže výťahov v nehnuteľnostiach v štátoch EÚ – ako  služby podľa §16 ods.1 zákona o DPH, alebo §15 ods.1 ? Výťah je pevne zabudovaný v obytnej budove a tá sa nachádza v štátoch EÚ. Montáž výťahu v obytnej budove v štáte EÚ vykonáva slovenský podnikateľ, so slovenským živnostenským listom a nie je registrovaný pre DPH nikde. Výťah je pevne zabudovaný v nehnuteľnosti a službu si objednáva francúzska firma a týchto montérov francúzska firma posiela do rôznych krajín EÚ na takéto montáže.

Riešenie:

Montáž výťahu pevne zabudovaného k nehnuteľnosti je službou, miesto určenia ktorej sa určí podľa §16 ods.1 zákona o DPH. Ide o službu, ktorej poskytovanie je priamo viazané na nehnuteľnosť, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.