Prechodné zníženie ocenenia vlastných výrobkov (opravná položka). Ako postupovať v prípade problémoveho predaj starších výrobkov?

Obsah
1.1 strany
Na sklade hotových výrobkov (účet 123) máme starý typ vlastných výrobkov, ktoré bude asi problém predať. Máme k nim tvoriť opravnú položku ? 

V príklade sa dozviete účtovné a daňové súvislosti.

Opravná položka vyjadruje prechodné zníženie ocenenia majetku tak, ako to požaduje §26 ods.4 zákona o účtovníctve. Ak sa pri inventarizácii zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia ako účtovná hodnota, potom sa tvorí primeraná opravná položka. Pritom čistou realizačnou hodnotou sa rozumie predpokladaná predajná cena znížená o prípadné náklady na predaj tak, ako to ustanovuje § 23 ods. 1 postupov účtovania. Rámcové účtovné zobrazenie opravnej položky k zásobám vlastnej výroby (vlastné výrobky) je nasledovné (sumy sú len orientačné):

č.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.