Posúdenie pravidiel mikrodaňovníka vo väzbe na kontrolovanú transakciu

 Za zdaňovacie obdobie 2021 budeme po prvýkrát posudzovať inštitút mikrodaňovníka v súlade s §2 ods.w ZDP. Pre účely mikrodaňovníka sa posudzuje:
1.  Zdaniteľný príjem do 49790 eur vrátane (zdaniteľné príjmy sú tie, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Pri zisťovaní výšky dosiahnutých zdaniteľných príjmov (výnosov) sa vychádza u právnickej osoby následovne:

a)  u daňovníka, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, z výnosov spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zdaňovanej činnosti, ktoré sú uvedené v riadku 6 tabuľky C1 daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (ďalej len „DPPO“);
b)  u daňovníka,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.