Postupy účtovania – komentár § 69 – účtovná trieda 5 Náklady

Tento článok je čiastkovým komentárom k §69  postupom účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Ustanovenia §69 postupov účtovania obsahujú účtovú skupinu 55-Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (účty 551 až 557). Dlhodobý majetok je taký, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Účtovné odpisy a opravné položky sa stanovujú odborným odhadom; predstavujú významný subjektívny manažérsky nástroj na korekciu aktív súvahy, ktorý však musí byť stanovený s prístupom zodpovedného hospodára v záujme verného zobrazenia predmetu účtovníctva.

Odpisy predstavujú postupné definitívne znižovanie účtovnej hodnoty odpisovaného dlhodobého majetku v účtovej triede 0; opravné položky vyjadrujú prechodné zníženie hodnoty tohto majetku. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.

Komentáre su uzatvorené.