Likvidácia dlhodobého majetku (náklady)

Obsah
1.72 strany
Tento článok je súčasťou komentára k §69 postupov účtovania. Ďalšie časti komentára nájdete tu.

Obchodná spoločnosť kúpila iný podnik. Vedenie spoločnosti rozhodlo, že časť kúpeného majetku sa bude likvidovať a uvoľnený pozemok sa odpredá. Vzniká pracovná otázka, aké položky súvisiace s likvidáciou si môže účtovná jednotka dať do účtovných nákladov a do daňových nákladov.

Pri likvidácii majetku vznikajú v zásade dva druhy nákladov – zostatková cena likvidovaného majetku a náklady za samotné služby likvidácie (napr. búranie a odvoz stavebného odpadu). Pred úvahou o fyzickej likvidácii majetku treba ešte preskúmať, či sa nejaký majetok nedá predať (napr. materiál, stroje); ak áno, potom sa o ňom bude účtovať ako o štandardnom predaji nasledovne (pre zjednodušenie neuvádzame DPH):

č.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

8

9.6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.