Poskytnutie peňažných darov pouličnému muzikantovi – príklad na predmet DPH

Poskytuje pouličný muzikant, ktorému okoloidúci dobrovoľne poskytujú rôzne finančné dary službu, ktorá je predmetom DPH ?
Riešenie:
Predmetom DPH je podľa §2 ods.1 pism. b) zákona o DPH  poskytovanie služieb za protihodnotu uskutočnené v tuzemsku osobou podliehajúcou dani, ktorá koná ako zdaniteľná osoba.

K dodaniu služby za odplatu, ktorá je  predmetom dane dochádza len za predpokladu existencie právneho vzťahu medzi poskytovateľom služby a jeho príjemcom. Odmena, ktorú poskytovateľ služby dostane, tvorí hodnotu skutočne vydanú príjemcom služby za  to,  že mu služba bola poskytnutá.

Táto  podmienka nie je naplnená v prípade hudobníka, alebo iného umelca,  vystupujúceho verejne na ulici, ktorému chodci venujú finančné dary.
Záver:
Predmetom DPH je služba za predpokladu existencie právneho vzťahu medzi poskytovateľom a príjemcom služby. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.