Bezodplatne poskytované služby – predmet DPH

Záujmové združenie poskytuje svojím členom skladovacie služby vo forme uskladnenia a manipulácie s tovarom v chladiacich skladových priestoroch. Za tieto služby hradil každý člen ročný fixný poplatok. Neskôr z dôvodu nevyriešenej právnej otázky v súvislosti s predajom skladových priestorov začalo združenie poskytovať svoje služby bezodplatne.

Môže byť považovaná za odplatu zmena hodnoty akcií členov združenia, ktorí za združením poskytnuté služby v predchádzajúcich rokoch neplatili žiadny poplatok, alebo ide o bezodplatne poskytnutú službu, ktorá nie je predmetom DPH podľa §2 ods.1 zákona o DPH ?
Riešenie
V prípade poskytnutia služieb bez obdržania jednoznačnej jednostrannej odplaty, ktorá má priamu spojitosť s poskytnutou službou, nemôže takéto poskytnutie služby predstavovať plnenie „voči platbe“ a teda podliehať DPH. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.