Položky podliehajúce zaplateniu u platiteľa DPH a ich čiastočná úhrada

Rozsiahly zoznam položiek, ktoré zahrňujeme do základu dane len po zaplatení sú vymenované v §17 ods.19 zákona o dani z príjmov. K tejto úprave v zákona o dani z príjmov došlo s účinnosťou už od 1.1.2015.

V uvedenom článku sa budeme zaoberať pri ich čiastočnej  úhrade u platiteľa DPH. Zákon o dani z príjmov totiž neupravuje postup úpravy základu dane podľa §17 ods.19 zákona o dani z príjmov, v prípade čiastočnej úhrady záväzku prislúchajúceho k nákladu, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení. Finančná správa skôr odporúča resp. vychádza z niektorých skutočností, ktoré sú upravené v zákone o DPH.

Informácia : Medzi  položkami podliehajúcimi úhrade je napríklad v §17 ods.19 pism. b) zákona o dani z príjmov uvedené aj nájomné pri nehnuteľnosti,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.