Pokračovanie v živnosti po úmrtí platiteľa dane – kedy vzniká daňová povinnosť DPH?

Fyzická osoba, platiteľ dane, ktorá vykonávala na základe živnostenského oprávnenia podnikateľskú činnosť, zomrela dňa 21. októbra 2016. Osobou oprávnenou pokračovať v živnosti po poručiteľovi v zmysle §13 ods.1 živnostenského zákona je v danom prípade jeho syn, ktorý pokračuje v podnikaní po zomrelom otcovi.

Miestne príslušným správcom dane poručiteľa (zomrelého) bol daňový úrad mieste príslušný jeho trvalému pobytu. Osoba pokračujúca v živnosti je povinná do 15 dní odo dňa úmrtia poručiteľa požiadať miestne príslušný daňový úrad poručiteľa, aby vyznačil v osvedčení o registrácii pre daň zomrelého dodatok, a to meno, priezvisko a bydlisko osoby pokračujúcej v živnosti. Príslušný daňový úrad poručiteľa v osvedčení o registrácii pre daň zomrelého vyznačí dodatok. Osvedčenie o registrácii pre daň s vyznačením dodatku je platné do konca zdaňovacieho obdobia, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.