Odpočítanie DPH pri zmene investičných plánov (C-734/19; prípad ITH)

Nedeliteľnou súčasťou režimu DPH a princípu neutrality dane, je právo na odpočet dane na vstupe, ak ide o nákupy použité na zdaniteľné predaje na výstupe. Podľa ustanovení §49 ods.2 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov si môže platiteľ odpočítať na vstupe daň z nákupov, ktoré použije na zdaniteľné predaje. Ak ide o nákupy, ktoré nie sú použité na zdaniteľné predaje, potom odpočet dane na vstupe nie je možný; ide o pravidlá prevzaté zo spoločnej eurosmernice 2006/112/ES o DPH.

V aplikačnej praxi niekedy vzniká otázka, či trvá právo na odpočet DPH na vstupe, ak sa plánovaná investícia napokon nepodarí realizovať. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ (SDEÚ), …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.