Odpočet DPH a rozloženie dôkazného bremena

(C-354/03 prípad Optigen; NS SR 3Sžf/1/2010)

V daňovej aplikačnej praxi sa často pri odpočte DPH posudzuje otázka rozloženia dôkazného bremena medzi kontrolovaného odberateľa a daňový úrad, preto autor v tomto príspevku pre študijné účely tento prípad stručne zovšeobecní aj s odkazom na relevantnú judikatúru Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) a nadväzne Najvyššieho súdu SR (NS SR). Pritom súdy prezentujú ustálený právny názor, že výklad SDEÚ je záväzný pre slovenské daňové orgány aj správne súdy.

Vecne ide o taký prípad, keď daňový úrad zistí rôzne nedostatky na jednom alebo viacerých predošlých stupňoch obchodu (napr. dodávateľ alebo jeho subdodávatelia sú nekontaktní, nepriznali DPH, nepredložili účtovníctvo, pôvod tovaru je neznámy, nemali materiálne a personálne predpoklady na plnenie). Následne daňový úrad za základe týchto a podobných pochybností uzavrie, že plnenie nedodal dodávateľ uvedený na faktúre, preto mu nevznikla daňová povinnosť na výstupe podľa § 19 zákona o DPH, a zrkadlovo kontrolovanému odberateľovi nevznikol nárok na odpočet dane na vstupe podľa § 49 ods. 2 písm. a) a tiež § 51 ods. 1 písm. a) zákona č.222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Skutkový stav z pohľadu kontrolovaného odberateľa je taký, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.