Odkúpenie auta po ukončení operatívneho prenájmu. Ako vyčísliť vstupnú cenu? Má predchádzajúce nájomné vplyv na vstupnú cenu vozidla?

Spoločnosť si prenajala motorové vozidlo v hodnote 40 000 eur na jeden rok (od 1.1.2017 – 31.12.2017) od prenajímateľa za cenu 3 000 eur/ mesiac nájom. Spoločnosť zaplatila za rok na nájomnom sumu 36 000 eur bez DPH. Po skončení nájmu sa dohodli obe strany že dôjde k odkúpeniu predmetu nájomu za cenu 5 000 eur. Ako má kupujúci vyriešiť túto skutočnosť z daňového hľadiska?

Riešenie: V tomto prípade musí kupujúci porovnať …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.