Novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2019 – podrobný výklad zmien a príklady

Zákonom č. 369/2018 Z. z. schváleným Národnou radou SR dňa 29. novembra 2018 sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“). Novela zákona o DPH obsahuje viaceré zmeny a  doplnenia zákona o DPH s účinnosťou od 1. januára 2019, 1. októbra 2019 a 1. januára 2020.

Tento článok sa zaoberá zmenami a doplneniami účinnými od 1. januára 2019, okrem výkladu obsahuje aj 14 príkladov.

Významnými zmenami zákona o DPH sú:

 • zmena definície obratu ( §4 ods.7 a prechodné ustanovenie §85kg ods.1),
 • zrušenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň pri registrácii rizikového subjektu za platiteľa dane ( §4c a prechodné ustanovenie §85kg ods.2),
 • zmena v osobitnej úprave uplatňovania dane pre cezhranične dodávané telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronické služby pre nezdaniteľné osoby; miesto dodania služieb ( §16 ods.14, 15 a 16),
 • dodanie a nájom nehnuteľností ( §38 ods.1, 5, 7 a 8 a prechodné ustanovenia §85kg ods.4 a 5),
 • zmena výpočtu koeficientu pre pomerné odpočítanie dane ( §50 ods.2),
 • zavedenie úpravy odpočítanej dane pri hnuteľnom investičnom majetku ( §54d),
 • zmena §69 ods.12 pism. f)) a g) – prenos daňovej povinnosti: poľnohospodárske plodiny a tovary z kovov,
 • doplnenie záznamovej povinnosti ( §70).

1. Zmena definície obratu ( §4 ods.7 a §85kg ods.1 zákona o DPH)
 Podľa §4 ods.7 zákona o DPH v znení účinnom do 31. decembra 2018 sa obratom rozumejú …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

12

14.4€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

 • Ing. Zdenka Jablonková
 • Ing. Zdenka Jablonková
  Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.