Novela dane z príjmov pre rok 2021 ( so zmenami aj pre 2020 a 2022)

Novela zákona o dani z príjmov (zákon č.416/2020 Z.z.)
Národná rada SR schválila zákon č.416/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s účinnosťou najmä od 1. januára 2021, resp. 1. januára 2022. Ďalej uvádzame vybrané témy novely zoradené podľa účinnosti so zameraním najmä na právnické osoby; v aplikačnej praxi je potrebné používať úplné znenie zákona o dani z príjmov.

Poznámka: Odkazy na jednotlivé nové paragrafy pridáme v januári 2021 aby sa otvárala platná verzia, porovnanie zmien nájdete v zákone o dani z príjmov na Autora.sk už teraz.
Účinnosť v roku 2020

  • Odpočet nákladov na výskum a vývoj nemožno uplatniť na náklady,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.