Novela dane z pridanej hodnoty 2016 – podrobná analýza

Obsah
38.4 strany
Článok sa podrobne zaoberá zmenami, ktoré prináša novelizácia zákona o dani z pridanej hodnoty od roku 2016. Kliknite na obsah pre podrobnosti.
Úvod
Dňa 1. októbra 2015 Národná rada SR schválila novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. Ustanovenia novely zákona o DPH nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016 a jedno ustanovenie týkajúce sa uvádzania údajov o odpočítaní dane zo zjednodušených faktúr v kontrolnom výkaze nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.

Hlavným zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

10

12€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.

Komentáre su uzatvorené.