Na koho sa vzťahuje povinnosť používať elektronické registračné pokladnice / e-kasy ?

Obchodná spoločnosť zahajuje predaj tovaru za hotové, a pritom jej vzniká otázka, na koho sa vzťahuje povinnosť používať elektronické registračné pokladnice ?

Povinnosť používať elektronické registračné pokladnice (ERP) upravuje zákon č.289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (zákon o ERP). Povinnosť evidovať tržby v hotovosti cez ERP alebo v systéme e-kasa klient sa vzťahuje na podnikateľské subjekty, ktoré predávajú tovar alebo vybrané služby ( §1 ods.2 a §3 ods.1 zákona o ERP).

Pojem podnikania vymedzuje §2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Obdobne je definované živnostenské podnikanie podľa § 2 zákona č.455/1991 Zb. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.