Mikrodaňovník rok 2021

Úvod
Zavádza sa nový pojem mikrodaňovník, ktorý však bude aplikovaný až v roku 2021 podľa prechodného ustanovenia §52 zzb, kde je definovaný že toto postavenie môže daňovník získať až za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021. Ak by uvažovala nejaká osoba o tom, že by chcel byť mikrodaňovník, potom si treba uvedomiť, že právo byť takýmto daňovníkom má len osoba, ktorá ma zdaňovacie obdobie 12 mesiacov. Teda ak by išlo o firmy, potom ich vznik musí byť ešte v roku 2020.

Podľa §2 ods.w) ZDP sa do základných pojmov dostal pojem mikrodaňovník ako daňovník, ktorý je fyzickou osobou, ktorého príjmy (výnosy) podľa §6 ods.1 a 2 za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom,   …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.