Metodické usmernenie k výpočtu základu dane podľa § 65 zákona o DPH v prechodnom období (Marec 2018)

Obsah
2.45 strany
 

Zákonom č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa doplnili niektoré zákony sa s účinnosťou od 1.1.2018 z ustanovenia §65 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) vypustil pôvodný/10. Uvedené v praxi znamená, že od 1.1.2018 platiteľ dane, ktorý obstaráva tovary a služby na účel uskutočnenia cesty (ďalej „služba cestovného ruchu“) a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo svojom mene (ďalej „cestovná kancelária“), neuplatňuje pri predaji služby cestovného ruchu bežný režim dane, t.j. jednotlivé služby cestovného ruchu nezdaňuje. S účinnosťou od 1.1.2018 cestovné kancelárie pri predaji služby cestovného ruchu, …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku