Oprava základu dane pri oneskorenom dobropise, ktorý je vystavený na inú sumu

Príklad :

Dodávateľ, ktorý je platiteľom dane dodal odberateľovi tiež platiteľovi dane  tovar v celkovej hodnote  2 000 EUR.

 

Odberateľ  vrátil dodávateľovi časť tovaru za  400 EUR, ale od dodávateľa nedostal dobropis, tak postupoval pri oprave odpočítanej dane podľa §53 ods.1  zákona o DPH tretia veta. Po oprave odpočítanej dane dostal platiteľ dobropis, ale na sumu  390 EUR.

Ako platiteľ zrealizuje opravu ?

Riešenie:

Odberateľ   pri prijatí  tovaru uplatnil odpočítanie dane z celkovej  sumy dodaného tovaru 2 000 EUR a následne opravil odpočítanú daň o sumu dane prislúchajúcu k cene vráteného tovaru v sume 400 EUR, pričom opravu odpočítanej dane vykázal v DP a v KV podanom za  zdaňovacie obdobie,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Ivana Glazelová
  • Ing. Glazelová Ivana
    Daňový poradca osv. 1039/2014 . Členka Slovenskej komory daňových poradcov. Absolventka Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor Bankovníctvo. Dlhoročná prax v oblasti auditu ako asistent audítora. Dlhoročná prax v oblasti daní a účtovníctva.