Máte dosť dôkazov pri daňovej kontrole? Odpoveď Vám dá Pastierikova analytická tabuľka hodnotenia daňových dôkazov (PAT HDD)

Obsah
11.18 strany
Východiská
Správu daní upravuje daňový poriadok zákonom 563/2009 Z.z. Z.z. v znení neskorších predpisov (DP). Vyhodnotenie dôkazov je povinná súčasť protokolu o kontrole (§47 ods.h DP), priebeh a výsledky dokazovania sú povinná súčasť zápisnice vo vyrubovacom konaní (§ 68 ods. 3 DP) a úvahy o hodnotení dôkazov sú povinná súčasť rozhodnutia o vyrubení dane (§63 ods.5 DP).
Hodnotenie dôkazov
Hodnotenie dôkazov je teda zákonom požadovaná analytická intelektuálna činnosť, ktorú nemožno podceniť alebo sa jej dokonca vyhnúť. Správny súd, rozhodnutie zruší okrem iných prípadov aj vtedy, ak je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov tak, ako to ustanovuje §191 zákona 162/2015  správny súdny poriadok v znení neskorších prepisov. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993, audítorom SKAU od roku 1999 a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo od roku 2006. Pracujem v audítorskej spoločnosti PKF Slovensko s.r.o. (PKF TAX s.r.o.). Popri tom som lektor a publicista.