Malý konkurz – dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach od 2021. Podstata a priemet do daňových zákonov.

(zákon č.421/2020 Z.z.)

Národná rada SR schválila zákon č.421/2020 Z.z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 1. januára 2021. V rámci tohto zákona sa novelizovali aj zákon o konkurze, zákon o účtovníctve, daňový poriadok a zákon o dani z príjmov; ďalej uvádzame hlavnú tému noviel – malý konkurz (www.nrsr.sk; tlač 261).
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii (malý konkurz)

  • Osobitné ustanovenia o malom konkurze obsahujú ustanovenia § 106 až 107 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení novely č.421/2020 Z.z. Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu dlžníka na súd a končí zrušením malého konkurzu ( 106/2).

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.