Licenčné poplatky za právo na použitie softvéru a prenájom hnuteľných vecí od 1.1.2020

Článok je súčasťou seriálu o zmenách v dani z príjmov v roku 2020.

Tieto skutočnosti sa riešia v prípade ak ide o plnenie poskytované zo zahraničia. V prípade softvéru je možné riešiť prvok zrážkovej dane aj v tuzemsku u FO ( §43 ods.3 pism. h)) ZDP).

  • §16 pism. e)) bod 1, 2 a 4 definuje, že zdrojom príjmu na území SR, ktoré vypláca prevádzkareň alebo daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú:
  1. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
  2. odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.