Kapitálový fond z príspevkov v novele postupov účtovania od 1. 1. 2018

Pod príspevkom č. 18 bolo vo Finančnom spravodajcovi uverejnené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

Problematiku, ktorú novela postupov rieši možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • zmeny v súvislosti s právnou úpravou kapitálového fondu z príspevkov podľa § 217a Obchodného zákonníka,
  • účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov,
  • účtovanie zníženia základného imania.

Z uvedeného vyplýva, že okrem menej významných legislatívno – technických spresnení ide najmä o úpravu účtovania vo vlastnom imaní. …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.