Je možné členské príspevky prijaté neziskovou organizáciou považovať za príjmy oslobodené od dane z príjmu?

Obsah
0.8 strany
Poľovnícka organizácia zriadená podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mala v roku 2018 príjmy z členských príspevkov. Povinnosť platiť členské príspevky členmi poľovníckej organizácie je uložená v stanovách, pričom nie je určená ich výška. Je možné členské príspevky prijaté poľovníckou organizáciou považovať za príjmy oslobodené od dane podľa §13 ods.2 pism. b) ZDP? Je toto oslobodenie podmienené určením ich presnej výšky v stanovách poľovníckej organizácie?

Riešenie: …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Ozimý
  • Ing. Vladimír Ozimý
    Člen slovenskej komory daňových poradcov, lektor, autor viacerých odborných článkov v odborných publikáciach.