Fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri a vedenie daňovej evidencie

Otázka

Ak to je s vedením daňovej evidencie? Podľa §36 zákona 513/1991 Obchodného zákonníka podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku. Môže živnostník zapísaný v obchodnom registri viesť daňovú evidenciu?

Odpoveď …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Marián Drozd
    daňový poradca – člen Slovenskej komory daňových poradcov č. osvedčenia 87/92 znalec – zapísaný v zozname znalcov MS SR odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo ev. číslo 910609 audítor – člen Slovenskej komory audítorov licencia č. 894

Komentáre su uzatvorené.