Dobrovoľné používanie drobného odpisovaného majetku

Zadanie
Účtovná jednotka chce dobrovoľne odpisovať drobný dlhodobý hmotný majetok u ktorého je životnosť dlhšia ako jeden rok a zároveň cena nižšia ako 1700€ (vychádzajúc z   §22 ods.2 pism. a) zákona 595/2003 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riešenie
Účtovná jednotka má vo svojej internej účtovnej smernici ustanovené, že bude dobrovoľne do odpisovaného majetku účtovať aj tzv. drobný dlhodobý hmotný majetok, teda majetok so životnosťou nad jeden rok a s jednotkovou cenou pod 1 700 eur (§13 ods.6 zákona 740/2002 postupov účtovania). …

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

5

6€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Vladimír Pastierik
  • Vladimír Pastierik
    Moje príspevky sú špecifické tým, že často prepájajú daňové právo s účtovníctvom a čiastočne aj s priľahlým právom (napr. obchodný zákonník. Takýto autorský prístup je v praxi vítaný, lebo aj tam treba vec riešiť komplexne. Asi 20 rokov som pracoval v chemickom podniku v Novákoch. Daňovým poradcom SKDP som od roku 1993. V minulosti tiež audítorom SKAU a súdnym znalcom v odbore účtovníctvo a daňovníctvo. Popri tom som lektor a publicista.