DAŇOVÉ PRIZNANIE k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2020 časť II

Pokračujeme vysvetlivkami k vyplneniu jednotlivých oddielov daňového priznania, ktoré v zásade nezaznamenali zmeny takého zásadného charakteru, aké sme zdôraznili v časti I článku.  Zameriame sa na heslovité poznámky, ktoré uľahčia prácu s daňovým priznaním typu B vzor MF/015567/2020-721 za rok 2020.
I. ODDIEL

  • nevyplnené riadky ostávajú prázdne a to vrátane číselných údajov (žiadne nuly)
  • uvádza sa DIČ ak je pridelené, inak rodné číslo … napríklad fyzická osoba s českou živnosťou zdaňujúca celosvetové príjmy na Slovensku
  • dátum narodenia uvádza daňový nerezident bez prideleného DIČ
  • SK NACE podľa vyhlášky ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia ekonomických činností, vypĺňa ho iba daňovník s príjmami podľa § 6 ods.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Jana Ácsová
  • Bc. Ing. Jana Acsová
    Audítor SKAU, Daňový poradca SKDP, Lektorka a autorka odborných článkov z oblasti účtovníctva a daní

Komentáre su uzatvorené.