Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
31/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 233/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 233/2019 Z. z.

Názov: Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2020-01-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/233

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy