Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
23/08/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení

Číslo: 265/2019 Z. z.

Názov: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2024

Dátum účinnosti od: 2019-10-31

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/265

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy