Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
17/07/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 145/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch

Číslo: 213/2019 Z. z.

Názov: Zákon o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum účinnosti od: 2019-08-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/213

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy