Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy
11/01/2019
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 595/2003 Z.z. Zákon o dani z príjmov

Číslo: 10/2019 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2019-04-01

Znenie: https://www.autora.sk/zz/2019/10

Prejsť na všetky zmeny daňovej legislatívy