Neriskujte a šetrite čas! Okamžite Vás upozorníme na zmeny.
Nič Vám neunikne a nemusíte pracne hľadať v Z.z. len zmeny týkajúce sa daní, účtovníctva a miezd.
11/04/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Číslo: 79/2017 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 255/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach v znení vyhlášky č. 271/2015 Z. z.

Dátum účinnosti od: 2017-05-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/79

10/04/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 106/2004 Z.z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Číslo: 77/2017 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 254/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia tabakových výrobkov

Dátum účinnosti od: 2017-05-10

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/77

24/03/2017
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 63/2017 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z bezdymového tabakového výrobku

Dátum účinnosti od: 2017-05-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2017/63

29/12/2016
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 380/2016 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017

Dátum účinnosti od: 2016-12-31

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/380

29/12/2016
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 379/2016 Z. z.

Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017

Dátum účinnosti od: 2016-12-31

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/379

27/12/2016
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Mení (novelizuje) zákon 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 356/2016 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Dátum účinnosti od: 2017-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/356

19/12/2016
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

Číslo: 341/2016 Z. z.

Názov: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum účinnosti od: 2017-01-01

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/341

07/12/2016
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov

Vzťah k doterajšej legislatíve

  • Vykonávací predpis k zákonu 563/2009 Z.z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo: 325/2016 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721

Dátum účinnosti od: 2016-12-07

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/325

29/11/2016
Zmena daňovej legislatívy v Zbierke zákonov
Vzťah k doterajšej legislatíve

Číslo: 319/2016 Z. z.

Názov: Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Dátum účinnosti od: 2016-11-29

Znenie: http://www.autora.sk/zz/2016/319

Články: Nový kontrolný výkaz od 1. januára 2017

  Upozornite ma na nové zmeny