Daň z poistenia – nová daň od 2019. Takto budú vyzerať základné pravidlá.

Od 1. januára 2019 pribudne do daňovej sústavy Slovenskej republiky nová daň, a to daň z poistenia upravená zákonom 213/2018 Z.z.. Táto daň nahradí v súčasnosti uplatňovaný odvod z prijatého poistného z odvetví neživotného poistenia.

V článku sa dočítate o základných pravidlách vyplývajúcich zo zákona ako predmet dane, platiteľ dane, vznik daňovej povinnosti, základ dane, oprava základu dane atď a ukážeme si niektoré situácie aj na príkladoch.

Do konca roku 2016 platila pre poisťovne povinnosť platiť odvod vo výške 8 % len z prijatého poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Od 1. januára 2017 pribudla povinnosť platiť odvod vo výške 8 % aj z prijatého poistného z ostatných odvetví neživotného poistenia – napr. poistenie úrazu, poistenie choroby, poistenie škôd na majetku, poistenie úveru, poistenie záruky, poistenie rôznych finančných strát, a to v prípade poistných zmlúv uzavretých od 1. januára 2017. Tieto povinnosti vyplývajú zo zákona č. 39/2015 Z.z. Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje podnikanie v poisťovníctve v Slovenskej republike.

 

S účinnosťou od 1. januára 2019 ostáva zachovaná povinnosť platenia odvodu z prijatého poistného z PZP na základe zákona o poisťovníctve a povinnosť platiť odvod z prijatého poistného z ostatných odvetví neživotného poistenia sa nahrádza povinnosťou platiť daň z poistenia upravenou zákonom 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z prijatého poistného z odvetví životného poistenia poisťovne neplatia odvod a nebudú platiť ani daň z poistenia.

Daň z poistenia sa zavádza ako nová nepriama daň spotrebného charakteru. Dôvodom zavedenia tejto dane je skutočnosť, že odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia zavedený od 1. januára 2017 je nesystémovým a neefektívnym opatrením, ktoré spôsobuje aplikačné problémy poisťovniam a taktiež nerovnaké zaobchádzanie v súvislosti s odvodom z prijatého poistenia na základe poistných zmlúv uzavretých pred 1. januárom 2017 a uzavretých od tohto dátumu. Zdanenie poistenia nepriamou daňou predstavuje štandard používaný v Európskej únii. Takáto daň sa v Európskej únii uplatňuje vo väčšine členských štátov, a to z dôvodu, že poisťovacie služby sú na základe smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Zdenka Jablonková
  • Ing. Zdenka Jablonková
    Je dlhoročnou odborníčkou v oblasti dane z pridanej hodnoty a zaoberá sa ňou od jej zavedenia v Slovenskej republike 1. januára 1993.