Časové hľadisko korigovania dvojitého zdanenia DPH

V praxi často dochádza k prípadom, kedy slovenský platiteľ si objedná dodanie tovaru z iného členského štátu pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelila Slovenská republika, pričom preprava uvedeného tovaru sa skončí v treťom členskom štáte. Zároveň však slovenský platiteľ daňovému úradu v SR nepreukáže, že nadobudnutie tovaru bolo predmetom dane v treťom členskom štáte.

V takomto prípade sa podľa ustanovenia §17 ods.2 zákona o DPH za miesto zdaniteľného plnenia považuje Slovenská republika. Zároveň je však možné na základe §17 ods.3 zákona o DPH po preukázaní, že tovar bol v treťom členskom štáte zdanený, umožniť slovenskému platiteľovi vykonať opravu priznanej dane (jej stornovanie).

V ktorom zdaňovacom období a na základe akého dôkazu je takáto oprava dane relevantná ?

Článok si môžete zakúpiť samostatne, alebo si môžete predplatiť prístup ku všetkým článkom.

Kúpiť článok samostatne

 

9

10.8€ s DPH

Zakúpením článku získaváte časovo neobmedzený prístup k danému článku a komentárom.
Ročné predplatné

 

9.99

mesačne
11.99€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Ročné predplatné platíte 12 mesiacov vopred jednou sumou.Mesačné predplatné

s viazanosťou*

11.90

mesačne
14.28€ s DPH

Prístup ku všetkým článkom za jedno predplatné. Mesačné predplatné Vám pravidelne odpočítame z platobnej karty. Viazanosť je 12 mesiacov.Autor článku

  • Ing. Beáta Jarošová
  • Ing. Beáta Jarošová
    Pracuje vo finančnej správe od roku 1993, na Žilinskej univerzite v Žiline, absolvovala externé doktorandské štúdium v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,bola jej udelená vedecko akademická hodnosť PhD. Je tiež interným lektorom Akadémie finančnej správy. Je znalcom z odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, dlhoročne sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti so zameraním na daň z pridanej hodnoty.